Najbardziej przydatne skróty klawiaturowe w MS Word

Skrót Działanie
Ctrl+Z Cofnięcie ostatniej operacji
Ctrl+Y Ponowne wykonanie ostatniej operacji
Ctrl+A Zaznaczenie całego tekstu w dokumencie
Ctrl+X Wycięcie zaznaczonego fragmentu
Ctrl+C Skopiowanie zaznaczonego fragmentu
Ctrl+V Wklejenie wyciętego/skopiowanego fragmentu
Ctrl+J Wstawienie przypisu dolnego
Wciśnięty przycisk Ctrl Pozwala na zaznaczenie dwóch (i więcej) nieprzylegających do siebie fragmentów tekstu
Ctrl+F Znajdowanie dowolnego fragmentu tekstu
Ctrl+H Zamienianie dowolnego fragmentu tekstu
Ctrl+G Przechodzenie pomiędzy stronami, zakładkami, przypisami dolnymi, tabelami, komentarzami, elementami graficznymi lub innymi wskazanymi miejscami
Ctrl+P Drukowanie dokumentu
Ctrl+B Pogrubienie zaznaczonego fragmentu
Ctrl+I Pochylenie (kursywa) zaznaczonego fragmentu
Ctrl+U Podkreślenie zaznaczonego fragmentu
Ctrl+D > Przekreślenie Przekreślenie zaznaczonego fragmentu
Ctrl+D Wyświetlenie okna czcionek
Ctrl+N Otwarcie nowego dokumentu
Podwójne kliknięcie na wyrazie Zaznaczenie wyrazu
Potrójne kliknięcie na wyrazie Zaznaczenie akapitu
Ctrl+strzałka Poruszanie się po tekście – przeskakiwanie co jeden wyraz
Shift+strzałka Zaznaczanie tekstu – co jeden znak
Ctrl+Shift+strzałka Zaznaczanie tekstu – co jeden wyraz
CTRL+SHIFT+spacja wstawianie spacji nierozdzielającej
CTRL+SHIFT+łącznik wstawianie łącznika nierozdzielającego
CTRL+ – (klaw.num.) wstawianie półpauzy
Ctrl+spacja na zaznaczonym tekście – usuwanie formatowania
Ctrl+S szybkie zapisywanie

Inne ciekawostki i przydasie